CPHFW SS16 favs 1 - the newbies.

Så er der endelig updates fra modeugen. Jeg beklager forsinkelsen, men jeg har haft travlt med at starte på studie. Jeg er nemlig kommet ind på KEA, hvor jeg skal studere sustainable fashion (internationalt). Det tror jeg bliver super spændende! 
Denne modeuge har været anderledes, men også god. Vejret var fantastisk, så det var oplagt at gå rundt til shows i stedet for at sidde i en bil. Noget af det, jeg synes er mest interessant ved modeugerne er at se alle de nye designere. I år var der både Margrethe skolen, Designers Nest og STAFET DSKD + KADK's bachelor show. I blandt alle de nyudklækkede designere var der både en masse gode og et par knap så gode. Jeg synes det er så super spændende at se hvilke idéer disse nye designere har og de har oftest modet til at træde ude af boksen og lave noget lidt mere outreret tøj - og jeg har jo lidt en svaghed for outreret tøj. Jeg har valgt et par designere ud, som virkelig satte sig fast i min hukommelse:
Den første jeg har valgt er Laura Tønder fra Margrethe skolen, derefter er der Irina Benetyté Stange Jensen fra Designers Nest og til sidst er der Laura Hertz Karlsen fra KADK. Billederne nedenunder kommer i samme rækkefølge, som jeg har nævnt designerne. 

Finally there's some updates from fashion week. I'm sorry for the delay, but I've been busy starting study since I got into KEA where I'm going to study sustainable fashion (international) and I'm super excited about it! 
This fashion week was a bit different, but it was very great as well. The weather was amazing so it was obvious to just walk from show to show rather than sitting in a car. One of the things I find most interesting about fashion week is to see all the new designers. This year there was both Margrethe skolen, Designers Nest and STAFET DSKD + KADK's bachelor show. Among the newly hatched designers there were both a lot of great ones and a few bad ones. I think it's super exciting to see which ideas these new designers have and they often have the courage to step outside of the box and do something more outrageous clothes - and I do have a soft spot for outrageous clothes. I've chosen a few designers who really imprinted themselves in my memory: 
The first one I've chosen is Laura Tønder from Margrethe skolen, after that, there's Irina Benetyté Stange Jensen from Designers Nest and at last there's Laura Hertz Karlsen from KADK. The pictures underneath comes in the same order as I mentioned the designers. 

- Frederik Lund Lyreskov. 


-
-
-